HC-05 isim ve şifre değiştirme

By | Şubat 25, 2018

HC05 İSİM VE ŞİFRE DEĞİŞTİRME

DEVRE ŞEMASI

 

Şekil 12.10 – HC05 ile Arduino bağlantı şeması
Şekilde görüleceği üzere HC05’in Key pini (34 nolu pin), Arduino uno’nun 3 nolu
pinine bağlanmıştır. Key pini sayesinde HC05’in komut modunda çalışmasını
kontrol edeceğiz. Yukarıdaki şekilde görülen bağlantıda Arduino uno’nun TTL
lojik seviyesi 5V olduğundan, HC05’e zarar vermesini engellemek adına gerilim
bölücü dirençler vasıtasıyla, uno’nun TX ucundaki gerilim seviyesi, HC05’in RX
pini için 3V3 seviyesine çekilmiştir. Bununla birlikte HC05’in TX pini ise, uno’ya
direkt bağlanmıştır

 

#include

SoftwareSerial hc05(10, 11);
int keyPin = 3;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
Serial.println(“hazır”);
hc05.begin(9600);
digitalWrite(keyPin, HIGH);

}

void loop() {
if (hc05.available())
{
Serial.write(hc05.read());
}
if (Serial.available())
{
hc05.write(Serial.read());
}

}

Serial monitörden isim değiştirmek için:
Öncelikle
AT komutu gönderip OK cevabını almamız gerekir. Test başarılı ise
AT+NAME
KOMUTUNA KARŞILIK
+NAME=HC-05 cevabı gelir. (modülün ismi cevap olarak gelir.)
AT+NAME=BLUETOOTH
Komutu gönderilir . ok cevabı geldi ise isim değişmiştir.
AT+PSWD komutu gönderildiğinde cevap olarak +pswd:1234 gelir.
Değiştirmek için
AT+PSWD=0000 komutu gönderilir.
Ok
Olarak cevap gelir.

 

NOT: hc06 için key pini kullanmaya gerek kalmadan direkt olarak at komutlarını uygulama kodları içinden gönderebilir ve çalıştırabilirsiniz. 

2 thoughts on “HC-05 isim ve şifre değiştirme

    1. erdaldelebe123_oo50j584 Post author

      Merhaba Mesut hocam AT komutu için hangi komutları kullanmıştınız?

      Reply

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir